Aktualności

Otrzymają wsparcie od Miasta

Ponad 1 mln zł trafi do czterech organizacji z Suwałk, które zajmują się pomocą dzieciom i młodzieży w rodzinach zagrożonych wykluczeniem. Dzięki środkom finansowym, które przekaże Miasto będą realizowane programy terapeutyczne i profilaktyczne. Opieką objętych zostanie ok 140 osób z naszego miasta.
 
Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk podpisał 4 trzyletnie umowy na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z:

  • Stowarzyszenie Oratorium św. Jana Bosko na kwotę – 390.000 zł
  • Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy Od Dzieciątka Jezus – 360.000 zł
  • Parafia Rzymskokatolicką pw. Św. Aleksandra – 131.000 zł
  • Fundacja EGO – 180.000 zł.

Pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie i finansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowane są programy socjoterapeutyczne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne lub inne psychoedukacyjne.

17
Styczeń