Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach w 2014 roku, na rzecz mieszkańców Miasta Suwałk. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Załączniki do pobrania:

1. Zarządzenie prezydenta Miasta Suwałk

2. Ogłoszenie

3. Oferta realizacji zadania publicznego

4. Umowa

5. Sprawozdanie

6. Standardy

16
Grudzień