Aktualności

Pamiętali o ofiarach wojny

W piątek (14 czerwca) odbyła się symboliczna uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
 
 Młodzież z Zespołu Szkół nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z przedstawicielami władz Miasta Suwałki spotkała się pod pomnikiem Straceń przy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach, który od lat jest symbolem pamięci o ofiarach II wojny światowej.
 
Pomnik Straceń upamiętnia tragiczne wydarzenia z 1 kwietnia 1944 roku. Tego dnia Niemcy powiesili szesnastu mężczyzn, żądając wcześniej ujawnienia nazwisk dowódców oddziałów Armii Krajowej walczących w okolicach Suwałk. W szczególności domagali się wydania rtm. Kazimierza Ptaszyńskiego, pseudonim „Zaremba”, zastępcy suwalskiego inspektora Armii Krajowej. Pomimo obietnic nagród, nikt nie zdradził żądanych informacji, co świadczy o niezłomnym duchu i solidarności polskiego podziemia.
 
Podczas uroczystości zgromadzili się mieszkańcy Suwałk, przedstawiciele władz lokalnych oraz młodzież szkolna. Przemówienia wygłosili między innymi Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz Dr. Krzysztof Snarski z Muzeum Okręgowego, który przypomniał tło historyczne związane z dzisiejszymi obchodami.
 
W trakcie spotkania złożono wieńce pod pomnikiem Straceń.

14 czerwca 1940 roku Niemcy przetransportowali z więzienia w Tarnowie do obozu Auschwitz grupę 728 polskich więźniów politycznych. Był to pierwszy masowy transport więźniów do nowo utworzonego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, co uznaje się za początek jego działalności.

W 2006 roku Sejm RP oddał hołd pamięci ofiar nazistowskich zbrodni i ustanowił 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. „Łączymy się w uczuciach ze słowami papieża Benedykta XVI o nauce, która dla przyszłości ludzkości płynie z miejsca, gdzie nienawiść do ludzi doszła do swych najdalszych granic” – napisano w przyjętym dokumencie.

W 2015 roku Sejm, "w imię prawdy historycznej",  nadał świętu nową nazwę: Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Izba wezwała również, w ramach uchwały z 2015 r., władze państwowe i samorządowe " do podejmowania inicjatyw upamiętniających ofiary II wojny światowej, w szczególności niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i niemieckich nazistowskich obozów zagłady, oraz polski wkład w walkę z niemiecką ideologią narodowego socjalizmu".
 

14
Czerwiec