Aktualności

Park sensoryczny jeszcze w tym roku - umowa podpisana

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podpisał dziś umowę na realizacje zadania pn. Park sensoryczny – zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 24 Sierpnia a ul. T. Kościuszki wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej.
 
Zamówienie realizowane jest ze środków UE a konkretnie w ramach projektu nr  LTPL00050 "Poprawa stanu zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie transgranicznym" w ramach Programu Współpracy Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.
 
Umowę podpisano z firmą ABIES Kuczyńscy s.c. Marcin Kuczyński, Danuta Kuczyńska, Miecze 26, 19-206 Rajgród  termin realizacji to 240 dni  kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Koszt zadanie to 2 144 026,09 zł brutto, termin gwarancji i rękojmi to 6 lat.
 
W Parku zostanie posadzonych około 60 gatunków drzew, krzewów i bylin prezentujących szeroką paletę barw, faktur i kształtów, owoców, nasion, liści i kwiatów. Ogród Sensoryczny będzie zajmował obszar o powierzchni łącznej 11 193,8m2.

Cały projekt zakłada m. in.:
stworzenie Ogrodu Sensorycznego na bulwarach, nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach,
zajęcia sensoryczne i warsztaty ekologiczne dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach,
szkolenia dla pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach dot. zmian klimatu, diagnostyki i inspekcji drzew,
zakup sprzętu do pielęgnacji ogrodu: ciągnika rolniczego i kosiarki samojezdnej.
 
 
 

11
Czerwiec