Aktualności

Pierwszy Suwalski Kongres Obywatelski

O tym, jak powinna wyglądać współpraca organizacji pozarządowych z samorządem i czy organizacje pozarządowe powinny się zrzeszać dyskutowali  wczoraj w sali hotelu Akvilon uczestnicy I Suwalskiego Kongresu Obywatelskiego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat", realizującego projekt "Razem dla Suwałk" w partnerstwie z Miastem Suwałki,  dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, suwalscy radni, dyrektorzy miejskich instytucji i samorządowcy, a także Jarosław Zieliński, poseł na Sejm RP, prof. Renata Przygodzka, zastępczyni prezydenta Białegostoku, Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk oraz Andrzej Chuchnowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach.

-  Cieszę się, że w naszym mieście został zorganizowany po raz pierwszy Kongres Obywatelski, bo świadczy to o tym, że organizacje pozarządowe w Suwałkach są aktywne - mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Organizacje mają ogromny wkład w życie publiczne naszego miasta, zagospodarowują bowiem te dziedziny życia, którymi nie zawsze może zająć się samorząd. Są często bliżej ludzi i ich problemów, niż jest w stanie być Urząd Miejski. Powstają z autentycznej potrzeby pomagania innym i samorealizacji. Dlatego korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim angażującym się w działania społeczne i pracę na rzecz organizacji.

Wśród prelegentów znaleźli się: dr hab. Maciej Perkowski, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, który zastanawiał się nad potencjałem i przyszłością trzeciego sektora; dr Eliza Szadkowska, pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i sekretarz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która omówiła ideę partnerstwa międzysektorowego; Agnieszka Olender z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, która przybliżyła kwestię zrzeszania się organizacji pozarządowych. Wiele praktycznych rad dotyczących budżetu obywatelskiego zawierało wystąpienie prof. Renaty Przygodzkiej, zastępczyni Prezydenta Miasta Białegostoku.

Oprócz części ogólnej, uczestnicy będą mieli też okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych poświęconych wspomnianym kwestiom. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że dyskusję warto kontynuować,  a jej efektem powinna być poprawa jakości działań społecznych i współpracy organizacji z samorządem.

Spotkanie było także okazją do przybliżenia projektu "Razem dla Suwałk", realizowanego przez Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat" w partnerstwie z Miastem Suwałki, a dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Jednym z efektów projektu będzie stworzenie cyfrowej platformy konsultacji społecznych, co znacznie ułatwi proces konsultowania aktów prawa miejscowego, a co za tym idzie poprawi komunikację między samorządem i organizacjami. Dzięki temu narzędziu łatwo będzie odnaleźć konsultowane akty prawne, wziąć udział w konsultacjach i zapoznać się z wynikami.

Kolejnym ważnym efektem będzie stworzenie wyszukiwarki internetowej suwalskich organizacji pozarządowych na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Dzięki niej nie będzie kłopotu z dotarciem do organizacji zajmujących się konkretną dziedziną życia społecznego. Łatwo będzie znaleźć tam również konkursy ofert, szkoleń i informacje o projektach.

W programie projektu przewidziane są również szkolenia przedstawicieli organizacji pozarządowych, wolontariuszy, członków Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz samorządowców zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi.

logo EFS NSSkongres obywatelski

logo Razem dla SuwałkPogodne Suwałki kolorowePryzmat logo

19
Grudzień