Aktualności

Podsumowanie konsultacji społecznych

W związku z zakończeniem  w dniu 7 marca 2021r. procesu konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030” wraz z Diagnozą Strategiczną  oraz działając zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t,j. Dz. U. z 2006 nr 227 poz. 1658)  Prezydent Miasta Suwałk przedstawia  sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem.

06
Kwiecień