Aktualności

Pomoc w zakresie dożywiania

Aż 7,7 mln zł przeznaczono w ubiegłym roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na środowiskową pomoc społeczną. Bardzo dużą kwotę bo sięgająca ponad 2 mln zł stanowiły środki przeznaczone na posiłki dla mieszkańców Suwałk. Skorzystało z nich ponad 2300 osób.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 pomocy udzielono 2.036 osobom na kwotę 1.790.000 zł, z budżetu wojewody - 1.432.000 zł,  z budżetu samorządowego – 358.000 zł.

Udzielona  pomoc obejmuje następujące formy: 
1)      gorące posiłki – wydawane w szkołach, przedszkolach i 6 punktach miasta - przyznano 922 osobom na kwotę 565.201,09 zł, w tym:
a)      218 dzieciom w wieku przedszkolnym na kwotę 43.496 zł,
b)      517 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na kwotę 294.554,40 zł,
c)      150 osobom dorosłym chorym, niepełnosprawnym na kwotę 223.661,69 zł,
d)       37 uczniów objęto dożywianiem na podstawie decyzji dyrektorów szkół  na kwotę 3.489 zł;
2)      dowóz posiłków do miejsc zamieszkania 50 osób chorych, starszych i niepełnosprawnych, koszt dowozu wyniósł 20.976 zł – 7.233 świadczenia;
3)      świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności  przyznano 1.611 osobom w rodzinach na kwotę 1.203.822,91 zł.

Oprócz tego był realizowany Program osłonowy w zakresie ograniczania skutków niedożywienia w Mieście Suwałki na lata 2019 – 2023 przyjęty przez Radę Miejską w Suwałkach.

Przyjęte działania pozwoliły rodzinom, których  dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, w szczególności: dzieci, uczniowie i rodziny dysfunkcyjne na uzyskanie pomocy w formie gorącego posiłku na zasadach częściowej odpłatności. Pomocy w formie gorącego posiłku udzielono 357 osobom na kwotę 416.133,28 zł.

Pozostałą kwotę z 7,7 mln zł stanowiy m..in. zasiłki stałe i okresowe oraz koszta usług opiekuńczych.

24
Luty