Aktualności

Ponad 2,5 mln zł z Unii Europejskiej na projekty oświatowe

Miasto Suwałki pozyskało 1,18 mln zł na realizację dodatkowych zajęć w Szkole Podstawowej nr 4 oraz 1.4 mln zł – również na dodatkowe zajęcia – dla uczniów Zespołu Szkół nr 6.
Zdjecie: GOBER Firma Budowlana

W Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach od września 2020 r. będą prowadzone dodatkowe zajęcia rozwijające m.in. kompetencje cyfrowe (robotyka, programowanie). Zorganizowane zostaną również zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (arteterapia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logorytmika, zajęcia logopedyczne, zajęcia z kreatywności). Zdolni uczniowie otrzymają stypendia. Nauczyciele będą mieli możliwość udziału w studiach podyplomowych i szkoleniach, które zostaną sfinansowane w ramach projektu. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do zajęć, w tym laptopy i sprzęt multimedialny, oraz wyposażona zostanie pracownia matematyczno-przyrodnicza na łączną kwotę ponad 450 tys. zł.

W ramach realizacji projektu w Zespole Szkół nr 6 uczniowie będą, m.in. uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, w tym przygotowujących do egzaminów zawodowych. Będą mogli skorzystać z różnych kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, w tym kursy ECDL, Top Solid Wood, obsługi kas fiskalnych, obrabiarek CNC, prawo jazdy kat. B, 1 KV, napraw blacharskich, operatora wózków widłowych. Będą uczestniczyć w dodatkowych stażach zawodowych, kołach zainteresowań i poradnictwie edukacyjno-zawodowym. Zdolni uczniowie otrzymają stypendia. Wyposażone zostaną i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dwie pracownie do zawodów: technik informatyk i technik reklamy. Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt, w tym komputery i sprzęt multimedialny, na łączną kwotę około 370 tys. zł.

22
Maj