Aktualności

Porady dla suwalczan z zakresu prawa pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Suwałkach zaprasza mieszkańców na bezpłatne porady z zakresu prawa pracy.

Można uzyskać m.in. informacje o umowach o pracę, czasie pracy, wynagrodzeniu, urlopach wypoczynkowych, zwolnieniach z pracy, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych itd.

Inspektorzy przyjmują w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. T. Kościuszki 71, w oficynie po prawej stronie Powiatowego Urzędu Pracy w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach 8-10. Nie trzeba się wcześniej zapisywać.

Harmonogram dyżurów w tym roku:
1 grudnia, godz. 8-10
15 grudnia, godz. 8-10

17
Listopad