Aktualności

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Tematowi wirusa COVID-19 – popularnie zwanego koronawirusem było poświęcone posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które zwołał w środę (11 marca) Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. W województwie podlaskim do tej pory nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa. W Suwałkach nikt nie jest hospitalizowany ani poddany kwarantannie w związku z podejrzeniem koronawirusa. Jedynie 16 osób jest objętych nadzorem epidemiologicznym, który nadzoruje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach.

- Jest to wyjątkowa sytuacja. Musimy dokładnie znać nasze zadania i obowiązki i szczegółowo przekazać je naszym mieszkańcom. 7 marca tego roku w życie weszła specustawa poświęcona koronawirusowi. Władze państwowe wprowadziły środki zapobiegawcze w postaci zakazu organizacji imprez masowych oraz odwołania zajęć w placówkach oświatowych – poinformował Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W Suwałkach tak jak i w całym kraju od 12 marca przez kolejne 2 tygodnie nie będą odbywały się zajęcia w placówkach oświatowych oraz żłobkach. 12 i 13 marca są dniami przejściowymi kiedy można oddać dziecko pod opiekę. Jednakże od 16 marca nie będzie już takiej możliwości.

Prezydent Suwałk podjął również decyzję o odwołaniu wszelkich wydarzeń kulturalno – sportowych. Odwołane są koncerty w Suwalskim Ośrodku Kultury oraz wydarzenia organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zamknięte zostaną również miejskie baseny w tym Aquapark.


Miasto jest przygotowane na ewentualne działania związane z objęciem kwarantanną chorych osób. Szpital Wojewódzki dysponuje 17 łóżkami na oddziale zakaźnym oraz w razie konieczności może szybko dostosować inne odziały szpitalne do leczenia zarażonych osób.

Ponadto w budynkach na terenie miasta przygotowane są możliwości leczenia dla 848 osób i 905 miejsc dla osób do objęcia kwarantanną.

Mieszkańcy Suwałk, którzy mają uzasadnione podejrzenie, że mogą być zarażone wirusem COVID-19 mogą przez całą dobę kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Suwałkach pod numerem alarmowym 517 395 974.


- Apeluję o spokój i zdrowy rozsądek. Podejmujemy działania zapobiegawcze. Stosujemy się do zaleceń władz państwowych. W Suwałkach na tę chwilę nie ma żadnych podejrzeń występowania koronawirusa. Od czwartku na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach każdy mieszkaniec będzie mógł znaleźć szczegółową instrukcję co należy zrobić w przypadku podejrzenia wystąpienia koronawirusa – podsumowuje Prezydent Suwałk.

Wszystkie te informacje zostały również przekazane dziennikarzom na konferencji prasowej.

11
Marzec