Aktualności

Prezydent Suwałk wraz z Zastępcami wznawiają przyjmowanie interesantów

Przyjęcie mieszkańców Suwałk przez Prezydenta i Zastępców w sprawach skarg i wniosków realizowane będzie tak jak wcześniej tj. w każdy wtorek (od dn. 26 maja) w godzinach od 14.00 - 16.00 po uprzedniej rejestracji. Rejestrację lub zgłoszenie przyjęcia interesanta w sprawie skarg i wniosków prowadzi: sekretariat prezydenta, pok. nr. 102, ul. Mickiewicza 1. Rejestrację lub zgłoszenie można dokonać osobiście, telefonicznie tel. (87) 562 81 02 lub elektronicznie pod adresem: sekretariat@um.suwalki.pl.

Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy lub przyjęcia w wyznaczonym dniu są niemożliwe, interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godzinach od 14.00 - 16.00.

Przyjęcie interesantów przez Czesława Renkiewicza Prezydenta Suwałk i zastępcę Łukasza Kurzynę odbywać się będzie w pok. 101, ul. Mickiewicza 1. Przyjęcie interesantów przez zastępcę Ewę Sidorek odbywać się będzie w pok. 109, ul. Noniewicza 71A.

Spotkania odbywać się będą z zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowania rygorów sanitarnych.
 

  • osoby wchodzące do urzędu zobowiązane są do zakrywania ust i nosa (maseczką, szalikiem, apaszką, itp.), dezynfekcji rąk lub używania rękawiczek jednorazowych,
  • Prezydent i jego Zastępcy również zobowiązują się do noszenia maseczki lub przyłbicy ochronnej, częstej dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych,
  • interesanci będą przyjmowani przez Prezydenta Suwałk i jego zastępców pojedynczo. Osoby oczekujące na korytarzu powinny zachowywać bezpieczne odległości min. 1,5 metra.
  • jeżeli osoba wykazuje ewidentne objawy choroby Prezydent Suwałk oraz jego Zastępcy mają prawo odmówić obsługi i poprosić petenta o załatwienie sprawy drogą korespondencyjną lub elektroniczną,
  • jeżeli spawa pozwala na załatwienie jej drogą elektroniczną lub korespondencyjną należy w pierwszej kolejności korzystać z takiego rozwiązania,

 

21
Maj