Aktualności

Programy dla przedsiębiorców

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej zostały przyjęte programy pomocowe skierowane do suwalskich przedsiębiorców. Jednym z nich jest tzw. „Program de minimis”, dzięki któremu utworzono 333 miejsca pracy w Suwałkach, a przedsiębiorcy skorzystali ze zwolnienia z podatku od nieruchomości na kwotę ponad 6 mln zł.

Wspomniany program pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związanych z inwestycjami początkowymi na terenie Miasta Suwałk to dobrze już znana formuła. Program od lat działa na terenie Suwałk.

- Na bazie tego programu chcemy zwolnić od podatku od nieruchomości budynki będące własnością przedsiębiorców, którzy w roku 2023 lub 2024 lub 2025 lub 2026 zrealizują na terenie Suwałk swoje inwestycje oraz stworzą nowe miejsca pracy – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – Uważam, że program jest zachętą dla przedsiębiorców by inwestować na terenie naszego miasta. W latach 2010-2023 w ramach tego programu utworzono 333 miejsca pracy, natomiast ogólna kwota zwolnienia z podatku od nieruchomości w tym okresie wyniosła 6.145.615 zł – przytacza Prezydent Suwałk.

Kolejną propozycją jest Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów stanowiących zrekultywowane tereny po górniczych wyrobiskach nadziemnych zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie turystyki, rekreacji i sportu.

Ta uchwała ma na celu stworzenie możliwości przywrócenia do życia terenów po górniczych wyrobiskach poprzez stworzenie warunków oraz możliwości ich zagospodarowania w taki sposób, aby mogła korzystać z nich lokalna społeczność. Zwolnienie stanowić ma zachętę dla potencjalnych inwestorów i stworzyć możliwości powstania w mieście Suwałki nowych terenów sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że w Suwałkach działa też Uchwała, która zwalnia z podatku od nieruchomości właścicieli zabytkowych budynków, którzy przystąpili do ich remontów.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości dotyczy budynków frontowych, wybudowanych do 31 grudnia 1974 r., położonych na terenie obejmującym obszar rewitalizacji co jest nowością w stosunku do wcześniejszych rozwiązań gdyż jest to większy obszar obejmujący więcej budynków.
 

05
Luty