Aktualności

Projekt Budżetu Miasta na 2022 rok

W poniedziałek (15 listopada) Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk za pośrednictwem dziennikarzy zaprezentował projekt Budżetu Miasta Suwałki na 2022 rok. W konferencji prasowej udział wzięli: Wiesław Stelmach Skarbnik Miasta oraz Radni Zbigniew De-Mezer, wiceprzewodniczący Klubu „Łączą nas Suwałki” oraz Andrzej Turowski, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej.

- Przygotowanie budżetu na przyszły rok było procesem długotrwałym, transparentnym i szeroko omawianym. Włączyłem w opracowanie tego projektu wszystkich Radnych Rady Miejskiej. Już w czerwcu wystąpiłem do wszystkich kół i ugrupowań zasiadających w Radzie Miejskiej z pisemną prośbą o przygotowanie swoich propozycji i rozwiązań systemowych dla budżetu na przyszły rok – poinformował na początku spotkania Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk Jest to najtrudniejszy budżet, który przyszło mi w mojej pracy Prezydenta przygotować. Wszystko z uwagi na reformę systemu podatkowego w ramach „Polskiego Ładu” – dodał Prezydent Suwałk.

- Budżet na 2022r. to dochody w kwocie 469 189 852 zł. Wydatki sięgają 511 886 031 zł.  Deficyt zostanie pokryty z kredytu (13 399 775 zł) i wolnych środków (29 296 404 zł). Po raz pierwszy w historii wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące. Zmienione prawo dopuszcza taką ewentualność. Wcześniej nie było to możliwe – poinformował Skarbnik Miasta Wiesław StelmachTen budżet niestety się nie bilansuje. Opieraliśmy się na narzuconych przez Ministerstwo Finansów wskaźnikach – dodał Skarbnik Miasta.

W związku z szalejącą inflacją nadrzędną kwestią było zabezpieczenie w projekcie budżetu środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek miejskich (m.in. ZDIZ, OSIR, Żłóbek, pracownicy administracji i obsługi jednostek oświatowych czy Urząd Miejski) oraz instytucji kultury. Fundusz płac w każdej jednostce wzrośnie o 10%. O konkretnych wysokościach wzrostu wynagrodzeń wśród pracowników zdecydują ich dyrektorzy.

O włączeniu w prace projektowe nad budżetem Radnych Rady Miejskiej mówili również sami Radni obecni na spotkaniu z dziennikarzami.

- Rzeczywiście nad tym dokumentem pracowaliśmy wspólnie z wszystkimi klubami i ugrupowaniami – mówili Andrzej Turowski i Zbigniew De-Mezer.

- My jako Klub „Łączą nas Suwałki” pracowaliśmy również nad stroną dochodową budżetu. Priorytetem dla nas jako radnych była kwestia znalezienia pieniędzy na podwyżki dla pracowników jednostek miejskich – podkreślił Radny Zbigniew De-Mezer.

- Wszystkie koła i kluby złożyły propozycje przyszłorocznych inwestycji. W drodze dyskusji i kompromisu wybraliśmy wspólnie te najważniejsze – poinformował Radny Andrzej Turowski.

Ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych wydatków i dochodów w projekcie Budżetu Miasta na rok 2022 można zapoznać się na poniższych slajdach.

15
Listopad