Aktualności

Przypominamy o opłacie

15 marca 2023r. upływa termin płatności I raty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie obowiązująca stawka to 41 zł miesięcznie. Przypominamy, że w Suwałkach funkcjonuje program osłonowy skierowany do osób samotnie mieszkających.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości wnoszą na indywidualny numer konta w terminach:
1) za styczeń, luty, marzec - do 15 marca,
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia.

Na stronie http://odpady.suwalki.eu/ znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotycące gospodarowania odpadami w Suwałkach.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach realizuje program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Suwałk z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022-2024.

Program adresowany jest do osób, które:

  • samotnie zamieszkują w lokalu lub domu, do którego posiadają tytuł prawny;
  • osiągają dochód nieprzekraczający 2 400 zł miesięcznie;
  • nie korzystają z innych form pomocy uwzględniających zmniejszenie wydatków za odbiór odpadów komunalnych;
  • gromadzą odpady w sposób selektywny;
  • na bieżąco regulują opłaty za odbiór odpadów komunalnych i nie posiadają zaległości wobec Urzędu Miejskiego w Suwałkach z tytułu podatków i opłat.

W 2022 r. do MOPR wpłynęły 254 wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Po ich weryfikacji świadczenie w wysokości 20 zł/miesięcznie przyznano 167 osobom na łączną kwotę 26.800 zł.

14
Marzec