Aktualności

Rada Sportu o finansowaniu sportu

W środę (10 lipca) w suwalskim Urzędzie Miejskim odbyło się trzecie spotkanie obecnej kadencji  Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Suwałk, będącej społecznym organem opiniodawczo-doradczym w sprawach kultury fizycznej. Rada zapoznała się z projektami Uchwał Rady Miejskiej, które dotyczą zmian w systemie stypendialnym oraz finansowania i rozwoju sportu w mieście.
W posiedzeniu wzięło udział 11 członków Rady oraz Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz wraz z zastępcą Ewą Sidorek.
Uczestnicy spotkania zajęli się opiniowaniem projektów  uchwał:

  1. Uchwały  w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień w Mieście Suwałki, 
  2. Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Suwałki.

Obie Uchwały będą przedmiotem obrad podczas najbliższego posiedzenia sualskiej Rady Miejskiej.

Podczas prezentacji projektów ww. dokumentów Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk przedstawił dane z lat 2017 -2019 dotyczące finansowania klubów sportowych ze środków budżetu Miasta Suwałki.

- Tylko na przełomie lat 2017 i 2018 środki, które przeznaczyło Miasto Suwałki na wsparcie suwalskich klubów sportowych wzrosło o niemal 2 mln zł. Na koniec czerwca 2019 roku kwota przekazana klubom to 2,6 mln zł. Dane pokazują jak mocno suwalski samorząd angażuje się we wsparcie suwalskiego sportu – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
Z danymi, które były prezentowane podczas posiedzenia Rady Sportu można zapoznać się na poniższych slajdach. Można tam znaleźć np dokładne kwoty, które przypadły poszczególnym klubom sportowym oraz jak prezentują się np. wydatki miasta na inwestycje w bazę sportową.

11
Lipiec