Aktualności

Realizacja stypendiów szkolnych

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Suwałkach przypomina o konieczności dostarczenia faktur za wydatki szkolne poniesione przez wnioskodawców w okresie wrzesień – grudzień 2022 r. w ramach stypendium szkolnego przyznanego decyzją Prezydenta Miasta Suwałk.

Wnioskodawcy powinni dostarczyć do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Sejneńska 13, pok. 7A w nieprzekraczalnym terminie do 21 grudnia 2022 r.

09
Grudzień