Aktualności

Regionalny konkurs „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018”

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk zaprasza do udziału w regionalnym konkursie „Podlaskie Barwy Wolontariatu 2018” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Konkurs jest okazją aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze województwa podlaskiego.
Podsumowanie konkursu nastąpi w grudniu 2018 r. w Białymstoku podczas Podlaskiego Forum Wolontariatu 2018. W trakcie Forum odbędzie się Gala Wolontariatu i 20 laureatów konkursu otrzyma specjalne statuetki i dyplomy.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (skanem):
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91
Tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ
Do dnia 20 listopada 2018 r. do godz. 16. (Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu).

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.pryzmat.org.pl i poniżej.

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający na terenie województwa podlaskiego. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Szczegółowych informacji udziela Anna Ruszewska, koordynator Regionalnego Centrum Wolontariatu, Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT z Suwałk.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu”, współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

06
Listopad