Aktualności

Rondo im. Józefa Gajewskiego

W środę (24 listopada) Radni Rady Miejskiej 16 głosami za (Łączą Nas Suwałki, Koalicja Obywatelska, Mieszkańcy Suwałk) przy 7 przeciw (Prawo i Sprawiedliwość) podjęli decyzję o nadaniu rondu na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Łąkowej i Zastawie imienia Józefa Gajewskiego. O podjęcie takiej decyzji wniosła grupa Radnych oraz Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Również dziś przypada ostatni dzień budowy ronda. Po południu skrzyżowanie powinno być już w pełni przejezdne.

Rondo wykonała firma „Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski” z Olecka. Koszt inwestycji to 525 000,00 zł.  W ramach prac budowlanych wykonano skrzyżowanie typu rondo w granicach istniejącego pasa drogowego.Wykonawca zrealizował również m.in. chodniki, ścieżkę rowerową, zagospodarował teren, wykonał wyspy dzielące z kostki betonowej, a także zmienił lokalizację zatoki autobusowej. 

Zieleń, oznakowanie pionowe i poziome, kanał technologiczny i oświetlenie wykonał Zarząd Ddróg i Zieleni.

Józef Gajewski urodził się 21 listopada 1948 roku w Olecku. W roku 1974 ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Białymstoku uzyskując tytuł zawodowy inżyniera. Następnie w 1979 roku ukończył studia na Politechnice Białostockiej uzyskując tytuł mgr inżyniera. Swoje kwalifikacje podniósł poprzez studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie fmansów. Staż zawodowy rozpoczął w 1967 roku w Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego „Suwalczanka" w Suwałkach. Po odbyciu służby wojskowej w 1970 roku pracował na stanowisku kierowniczym w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko — Własnościowej w Suwałkach. Następnie od 1975 roku do 1981 pracował jako zastępca dyrektora w Suwalskich Zakładach Drobiarskich. Od roku 1981 do 1987 pełnił funkcję Prezydenta Miasta Suwałk. W latach 1987 — 1990 był Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Suwałkach. W latach 1987 —1992 był dyrektorem Izby Skarbowej w Suwałkach. W latach 1993 — 1996 był wicedyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Suwałkach. W roku 1996 pracował na stanowisku dyrektora w Izbie Skarbowej w Gdańsku. W latach 1996 -1999 był wicedyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Suwałkach. W okresie od 1999 do 2002 roku był naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Od 19 listopada 2002 roku do dnia śmierci ponownie sprawował funkcję Prezydenta Miasta Suwałk. Dwukrotnie wybrany w wyborach powszechnych. W okresie tych dwóch kadencji nastąpił dynamiczny i wszechstronny rozwój miasta. Rozpoczęto rewitalizację najstarszej części miasta, przebudowę i modernizację wielu ulic, w tym ul. Generała Kazimierza Pułaskiego, powołano Park Naukowo — Technologiczny i rozpoczęto budowę jego siedziby. Zbudowano Aquapark. W 2010 roku rozpoczęła się budowa Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz remont i przebudowa stadionu piłkarskiego Klubu Sportowego „Wigry". W 2005 roku powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, w lipcu 2007 — Suwalska Orkiestra Kameralna, a w 2008 roku odbył się pierwszy Suwałki Blues Festival, zainspirowany festiwalem bluesowym w Notodden w Norwegii. Dzięki decyzji Józefa Gajewskiego klub siatkarski Ślepsk Augustów, po awansie w 2009 roku do I Ligi, przeniósł się z Augustowa do Suwałk, zmieniając nazwę na Ślepsk Suwałki. Powstały też projekty nowych, istotnych dla miasta inwestycji, np. obwodnicy wschodniej i lotniska. Józef Gajewski należał i prowadził działalność w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Zmarł 25 lipca 2010 roku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Również pośmiertnie, 29 listopada 2010 r., Rada Miejska w Suwałkach przyznała Józefowi Gajewskiemu tytuł „Zasłużony dla Miasta Suwałk". Od września 2010 roku corocznie odbywa się w Suwałkach siatkarski Memoriał im. Józefa Gajewskiego. 25 czerwca 2014 r. w ratuszu odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Gajewskiemu, a salę posiedzeń rady nazwano Sesyjną im. Józefa Gajewskiego.

24
Listopad