Aktualności

Ruszyła wypłata „dodatków węglowych”

W ciągu dwóch dni Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach wypłacił blisko 1,4 mln zł dla 462 rodzin. Wypłaty będą realizowane sukcesywnie. W sumie do MOPR wpłynęło ponad 2100 wniosków. Niestety wiele z nich jest obarczonych błędami. Wypłata dodatków węglowych była możliwa dzięki przekazaniu Miastu 2,5 mln zł.

Wnioski są składane od 12 sierpnia. Zgodnie z przepisami MOPR będzie je przyjmował do 11 listopada 2022 r.

„Dodatek węglowy” to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł. Wsparcie przyznawane jest gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania stanowi, m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek lub piec kaflowy, zasilane węglem, brykietem lub peletem zawierającym 85% węgla kamiennego. Dodatek przysługuje niezależnie od dochodów osiąganych przez członków rodziny.

Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest aby wspomniane źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowouruchomionych źródeł ciepła.

Niestety suwalski MOPR wskazuje, że pojawiają się problemy z realizacją zadania:

  • wnioski wymagają korekty z uwagi na błędnie wypełnione deklaracje w CEEB dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw,.
  • rozbieżności w danych wynikających z wniosku i deklaracji,
  • braku deklaracji w CEEB,

Szereg wniosków  wymaga postępowania wyjaśniającego, a to z kolei wpływa na przedłużające się terminy załatwianych spraw.

Po wprowadzeniu do budżetu Miasta Suwałki środków finansowych na dodatek węglowy w dniu  28 sierpnia 2022 r. rozpoczęto ich realizację. Wypłacono 462  świadczenia na kwotę 1 386 000 (na dzień 29 września).

Obecnie MOPR dysponuję kwotą 2.517.209,90 zł na wypłatę dodatków węglowych. Ze szczegółami można zapoznać się TUTAJ.

30
Wrzesień