Aktualności

SBO

Prezentujemy projekty, które zostały umieszczone na Karcie do głosowania w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Głosować można od 10 października do 4 listopada 2022r. za pomoca strony internetowej i tradycyjnych papierowych kart.

Link do głosowania online: https://budzetobywatelski.suwalki.eu/

Karta do głosowania jest do pobrania i wydruku poniżej. Prosimy o drukowanie dwustronne po krótszej krawędzi.
Karty można zostawić w jednej z trzech urn: Urząd Miejski w Suwałkch, Aquapark. CH Plaza Suwałki.

Link do strony dot. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok: 

1. PIKNIK RODZINNY FRANCISZKAŃSKA
Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego głównym celem jest zaangażowanie mieszkańców, rodzin we wspólnie spędzony czas, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży połączone z zabawą dla całej społeczności Miasta Suwałk.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000,00 zł.
 
2. Zaopiekujemy się suwalskimi kotami wolno żyjącymi – program profilaktyki i leczenia
Projekt zakłada opiekę weterynaryjną dla wolno bytujących kotów.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000,00 zł.

3. POUKŁADAJ SOBIE RAKA!
Projekt zakłada zorganizowanie indywidualnej rehabilitacji poprzedzonej badaniem lekarskim, wsparcia psychologicznego, porady doradcy zawodowego, wsparcia informacyjnego oraz uczestnictwa w warsztatach żywieniowych dotyczących sposobu odżywiania w chorobie nowotworowej.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000,00 zł.
 
4. Domki dla jeży w Suwałkach
Projekt zakłada ustawienie domków dla jeży w Suwałkach.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 6 000,00 zł.
 
5. Sportowe Miasto – Sportowe Osiedla
Projekt zakłada zorganizowanie spotkania dla dzieci i ich rodzin w formie pikniku, którego głównym celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad zdrowego żywienia dla całej społeczności Miasta Suwałk.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000,00 zł.
 
6. Zieleń przy ul. Wierusza - Kowalskiego 23b
Projekt zakłada wykonanie zieleńców zlokalizowanych w okolicy bloku przy ul. Wierusza-Kowalskiego 23b.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000,00 zł.
 
7.  Suwalska akcja kastracja
Projekt zakłada finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich z terenu miasta Suwałk.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000,00 zł.
 
8.  Tablica Pamiątkowa
Projekt zakłada ustawienie tablicy pamiątkowej w parku przy ul. Kolejowej w Suwałkach.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000,00 zł.
 
9.  Dźwięki lata
Projekt zakłada finansowanie wakacyjnego cyklu koncertów przy Łaźni na Bulwarach.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 15 000,00 zł.
 
10.  Turniej Piłkarski ośmiolatków
Projekt zakłada finansowanie turnieju piłkarskiego dla ośmiolatków.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 14 500,00 zł.
 
11.  Piłkarskie mistrzostwa Suwałk przedszkolaków
Projekt zakłada finansowanie turnieju piłkarskiego dla przedszkolaków w Suwałkach.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 14 700,00 zł.

Wykaz projektów „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami:

1. UTWARDZENIE PLACU POD PARKOWANIE SAMOCHODÓW I DROGI DOJAZDOWEJ DO OGRODÓW
Projekt zakłada utwardzenie istniejącej nawierzchni zlokalizowanych przy ul. Łąkowej w Suwałkach – dojazd do ogródków działkowych.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.

2. PSI PARK NA REJA
Projekt zakłada utworzenia ogrodzonego placu zabaw dla psów.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.

3.  Utwardzenie terenu na działce nr 24475/3 na os. KAMENA w Suwałkach
Projekt zakłada utwardzenie terenu przy kompleksie garaży na os. KAMENA w Suwałkach
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 106 261,77 zł.

4. Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów
Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Suwałkach.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.

5.  PSI PARK przy Bike Parku
Projekt zakłada budowę psiego parku wraz z ogrodzeniem przy ul. Moniuszki w Suwałkach
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.

6. Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów w obrębie skrzyżowania ulic: Bydgoskiej, Olsztyńskiej i Białostockiej
Projekt zakłada oznakowanie przejść dla pieszych i rowerzystów w rejonie ul. Bydgoskiej w Suwałkach.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000,00 zł.

7. ZIELONA PÓŁNOC
Projekt zakłada posadzenie 80 drzew, ławki i kosze na śmieci w rejonie północnym miasta Suwałki.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.
 
8. Renowacja altany w Parku Konstytucji 3 Maja
Projekt zakłada renowacje altany w Parku Konstytucji 3 Maja.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 50 000,00 zł.

9. Utwardzenie nawierzchni żwirowej na ul. Dąbrówka w Suwałkach – etap 5
Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na fragmencie ulicy Dąbrówka w Suwałkach. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.

10. Zielona Aleja Osiedla Hańcza – zagospodarowanie terenów zielonych
Projekt zakłada budowę placu zabaw na Alei na Osiedlu Hańcza. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie placu zabaw oraz zieleni.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.

11. Utwardzenie terenu w celu poprawcy ciągów komunikacyjnych  
Projekt zakłada utwardzenie terenu wzdłuż ogrodzenia ogródków działkowych ROD MALWA.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.

12. Boisko do gry w wielogabarytowe szachy plenerowe
Projekt zakłada wykonanie szachów plenerowych na osiedlu Północ w Suwałkach
(rejon parku przy ul. A. Wierusza – Kowalskiego).
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 30 550,00 zł.

13. Plac zabaw nad Zalewem Arkadia
Projekt zakłada uzupełnienie istniejącego placu zabaw nad Zalewem Arkadia o nowe zabawki.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.

14. SUWERek
Projekt zakłada zakup 17 rowerków dla dzieci oraz zakup 17 fotelików do przewozu dzieci.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 90 100,00 zł.

15. Wymiana ogrodzenia boiska treningowego Stadionu Miejskiego w Suwałkach przy ulicy Zarzecze 26 wraz z zakupem kontenera magazynowego do przechowywania sprzętu sportowego
Projekt zakłada budowę ogrodzenia boisk bocznych od strony wschodniej i zakup kontenera magazynowego do przechowywania sprzętu sportowego.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 150 000,00 zł.

Wykaz projektów „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów
wraz z opisami

1.  Tężnia solankowa
Projekt zakłada budowę Tężni Solankowej na suwalskich Bulwarach nad Czarną Hańczą.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000,00 zł.

2. "W zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa Rodzina" budowa i rewitalizacja terenu obok boiska "Orlik"  w Suwałkach przy ulicy Pileckiego - jako miejsce spotkań pokoleń i rodzin mieszkańców Suwałk
Projekt przewiduje budowę zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w małą architekturę, siłownię plenerową, ogrodzenie terenu.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 600 000,00 zł.

3. Edukacyjny EKO-PARK kieszonkowy
Projekt przewiduje budowę parku z domkami dla ptaków, domkami dla owadów i zagospodarowaniem w małą architekturę na terenie zielonym przy ul. F. Chopina.
Szacunkowa wartość projektu wynosi 550 000,00 zł

4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu oraz monitoringu przy ul. Emilii Plater, Pawła Suzina i Tadeusza Kościuszki w Suwałkach
Projekt przewiduje budowę oświetlenia i monitoringu na osiedlu wielorodzinnym.
Szacunkowa wartość projektu wynosi 650 000,00 zł

5. ZIELEŃ ZAMIAST BETONU
Projekt zakłada posadzenie 500 drzew, ławki i kosze na śmieci w mieście Suwałki.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 830 000,00 zł.
 
6. Suwalski StretLand – rozbudowa strefy street workoutu
Projekt zakłada rozbudowa strefy street workoutu nad Zalewem Arkadia.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 350 000,00 zł.
 
7.  Remont drogi wewnętrznej między ulicami Witosa i Putry
Projekt zakłada remont drogi wewnętrznej, leżącej równolegle do ulicy Pułaskiego w Suwałkach polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni na ulicy, chodniku i parkingach.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000,00 zł.
 
8.  Parking przy Chopina
Projekt zakłada budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Chopina w Suwałkach.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 700 000,00 zł.

9.  Zielone Centrum Integracji Mieszkańców - budowa osiedlowego parku z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową w północnej części osiedla Franciszkańska
Projekt zakłada budowę osiedlowego parku z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową w północnej części osiedla Franciszkańska (przy ul. R. Dmowskiego).
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 900 000,00 zł.

10.  Telebim na Arenie
Projekt zakłada zakup i montaż telebimu na Arena Suwałki wraz z wyposażeniem.
Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 200 000,00 zł.

10
Październik