Aktualności

SBO 2021 – rusza nabór wniosków

Od poniedziałku (4 maja) rozpocznie się procedura przyjmowania wniosków do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Mieszkańcy na zgłoszenie projektów będą mieli czas do 29 maja. Do rozdysponowania jest 2,6 miliona złotych.  

Powyższa kwota została podzielona na trzy części:

  • 1,9 miliona złotych przeznaczono na duże projekty o wartości od 120 do 900 tysięcy złotych;
  • 0,6 miliona złotych na projekty małe o wartości do 120 tysięcy złotych;
  • 0,1 miliona złotych na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych.

W ramach SBO mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz projekty kulturalne lub społeczne. Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Miasta Suwałki, natomiast w przypadku projektów kulturalnych lub społecznych dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Miasta. Warunkiem jest uzyskanie pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów.

W grupie projektów kulturalnych lub społecznych do realizacji może zostać skierowany wyłącznie jeden projekt realizowany na terenie będącym własnością Miasta Suwałki, a będącym w trwałym zarządzie szkół i placówek oświatowych.

W tym roku głosowanie na zgłoszone projekty rozpocznie się miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych. Potrwa od 14 września do 2 października. 26 października zostaną opublikowane wyniki.

Bardziej szczegółowe informacje znajdują się tutaj (KLIKNIJ).

30
Kwiecień