Aktualności

Spotkanie ws. herbu Suwak

W czwartek (9 stycznia) w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie poświęcone nowemu herbowi Miasta Suwałki, w którym udział wzięli heraldycy, autorzy wzoru insygniów miejskich, Radni Rady Miejskiej w Suwałkach, lokalni historycy oraz osoby zgłaszające merytoryczne uwagi do nowego projektu herbu. Omówiono pełną genezę powstania nowego wzoru herbu, nieprawidłowości i błędy w obecnym herbie oraz wyjaśniono konieczność jego zmiany. Spotkanie zakończyło się wnioskami w zakresie wprowadzenia korekt do nowego wzoru wynikłych z przeprowadzonej dyskusji.
- Herb, którym jest wszystkim znany, którym posługujemy się na co dzień nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Począwszy od 2001 roku trzykrotnie staraliśmy się uzyskać taką opinię. W związku  z obchodami 300-lecia istnienia Miasta Suwałki nadszedł czas by uporządkować tę sprawę – powiedział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk rozpoczynając spotkanie – Nowa propozycja herbu przygotowana przez uznanych heraldyków spotkała się z uwagami i zastrzeżeniami. Dlatego postanowiłem zorganizować te spotkanie. Chciałbym wysłuchać opinii osób, które dysponują wiedzą specjalistyczną – podkreślił Czesław Renkiewicz zaznaczając, że spotkanie jest po to by znaleźć porozumienie oraz przekonanie o tym, że herb będzie łączył mieszkańców Suwałk.
Robert Fidura uznany heraldyk, autor wielu herbów polskich miast, osoba która opracowała graficznie nowy herb Suwałk omówił genezę projektu oraz zasady heraldyczne związane z opracowywaniem herbów. Fidura zwrócił szczególną uwagę na to, że w przypadku kolejnych zmian – by uzyskać pozytywną opinię komisji heraldycznej – możliwe są korekty polegające na wyglądzie szat patronów miasta, „odmłodzeniu” i zmiany wyglądu twarzy, zmianie wizerunku psa oraz lekkiej korekcie trzech wzgórz.
- Herb prawnie musi być zmieniony. Ten obecnie stosowany nie może być używany na żadnym z symboli gdyż nie będzie on nigdy zatwierdzony przez komisję heraldyczną działającą w ministerstwie – podkreślił Robert Fidura.
W wyniku dyskusji, w której udział wzięli: Sławomir Filipowicz, ks. Moderator Jarema Sykulski oraz Radni: Wojciech Pająk, Jacek Roszkowski, Zbigniew De Mezer, Kamil Lauryn i Jacek Niedźwiedzki uzgodniono, że należy nanieść korekty na nowy projekt herbu tak by był on akceptowany społecznie oraz przez Radę Miejską, która ostatecznie go zatwierdzi.
W spotkaniu oprócz ww. Radnych udział wzięli również: Zdzisław Przełomiec, Bogdan Bezdziecki, Tadeusz Czerwiecki, Kamil Klimek, Anna Gawlińska, Krystyna Gwiazdowska, Andrzej Turowski, Karol Korneluk.
Nowa propozycja wyglądu herbu zostanie przedstawiona w ciągu kilku tygodni.

10
Styczeń