Aktualności

Suwałki otrzymały blisko 2,7 mln zł dotacji na nowy żłobek

Lada dzień zostanie rozstrzygnięty przetarg na modernizację zabytkowej kamienicy przy ul. Kościuszki 6 pod potrzeby nowego miejskiego żłobka.  Jest jedna oferta opiewająca na kwotę blisko 7,9 mln zł. 34% tej kwoty – dokładnie  2 696 200,00 zł  stanowić będzie dotacja z programu Maluch +. Nowy żłobek będzie gotowy do 30 listopada 2019r.
Obecnie w kolejce na przyjęcie do żłobka miejskiego czeka ponad 400 maluchów. Nowy żłobek diametralnie wpłynie na zmniejszenie tej liczby. Tym samym jednostka będzie funkcjonowała w 3 lokalizacjach: żłobek na północy miasta, do którego uczęszcza 109 maluchów, obiekt w centrum Suwałk, gdzie opiekę znalazło 96 dzieci oraz nowa lokalizacja, przy ul. Kościuszki, gdzie opiekę znajdzie 122 maluchów. Będzie to też pierwszy żłobek dostosowany w pełni do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Na parterze budynku powstaną miejsca dla 65 dzieci, natomiast na piętrze dla 57 maluchów. Łącznie utworzone zostaną 122 nowe miejsca dla dzieci w wieku do lat 3.
- Budynek przejdzie generalny remont, zostanie w całości przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyposażony będzie w windę. Teren zostanie utwardzony i uporządkowany. W ramach inwestycji zaprojektowano małą architekturę, w tym urządzenie placów zabaw - informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
To nie jedyna dobra informacja ws. nowego żłobka. Na jego funkcjonowanie Miasto Suwałki pozyskało dodatkowo środki finansowe w kwocie ponad 860 tys. zł na realizację projektu pn. „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt realizowany będzie w okresie 1 grudnia  2019 r. – 30 listopada 2021 r. Do realizacji projektu Miasto Suwałki dołoży ponad 150 tys. zł. Wartość całego projektu to dokładnie 1.021.535,00 zł.
W ramach realizacji projektu w żłobku zostanie utworzona grupa dla 20 dzieci. Uczestnikami projektu będzie 20 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych na terenie Miasta Suwałki, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub pozostających bez zatrudnienia.
W ramach projektu powstanie również plac zabaw dostosowany po potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami za kwotę ponad 72.000,00 zł.
- Obserwując jak duże zapotrzebowanie jest na tę formę opieki już od dłuższego czasu chciałem doprowadzić do sytuacji by w Suwałkach powstał kolejny żłóbek miejski. Była to też jedna z moich obietnic wyborczych. Najlepszym miejscem z uwagi na powstające duże osiedla mieszkaniowe na południu Suwałk jest właśnie kamienica przy ul. Kościuszki 6. Dlatego już od dłuższego czasu czynię zabiegi by właśnie  tym miejscu powstała taka placówka – podsumowuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

18
Marzec