Aktualności

Suwałki świętowały 100-lecie niepodległości

Suwałki świętowały 100-lecie niepodległości. Trzydniowe obchody zaczęły się w piątek (23.08). W sobotę (24.08) świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji suwalczan i Ojczyzny w konkatedrze pw. św. Aleksandra z udziałem kompanii honorowych 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach oraz 12 Batalionu Lekkiej Piechoty, władz samorządowych, wojewódzkich, krajowych, kombatantów, pocztów sztandarowych, służb mundurowych, Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Polskiej Organizacji Wojskowej, harcerzy, młodzieży szkolnej, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń i mieszkańców Suwałk. Mszę koncelebrował wikariusz generalny ksiądz dr Marcin Maczan. Podczas nabożeństwa odbyło się poświęcenie sztandaru Polskiej Organizacji Wojskowej.

Później uroczystości przeniosły się pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyło się wręczenie sztandaru, apel pamięci, salwa honorowa, a liczne delegacje złożyły kwiaty. Głos zabrali Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, Dariusz Piątkowski, Minister Edukacji Narodowej, Jarosław Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Bożena Kamińska, poseł na Sejm RP, Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski i Bogusław Dębski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.  
W swoim przemówieniu Prezydent Suwałk nawiązał do historii sprzed 100 lat i wspominał o bohaterach, którzy przyczynili się do tego, że Suwalszczyzna jest dzisiaj w granicach Rzeczpospolitej.

- 11 listopada 1918 roku radość z odzyskanej niepodległości była wielka, ale suwalczanie, mieszkańcy ziemi suwalskiej, augustowskiej i sejneńskiej nie mogli cieszyć się wolnością bo ciągle stacjonował tu niemiecki okupant. Musiało jeszcze upłynąć wiele miesięcy, a nasi przodkowie musieli podjąć się wielkiego wysiłku, żeby Suwałki, Suwalszczyzna była w granicach II Rzeczpospolitej. Oprócz zabiegów dyplomatycznych, doszło też do działań zbrojnych. Sejneńszczyzna wywalczyła swoją niepodległość przelewając krew powstańców, ścierały się tutaj różne polityczne i narodowe interesy. Wiemy doskonale, że mało brakowało a dzisiejsza Suwalszczyzna byłaby w granicach państwa litewskiego (…)mówił Czesław Renkiewicz. - Trzeba wspomnieć o bohaterach dzięki, którym jesteśmy w granicach Rzeczpospolitej. To Aleksander Putra, Pierwszy Komendant Polskiej Organizacji Wojskowej Obwodu Suwalskiego, poseł do Sejmu Ustawodawczego, działał też w Tymczasowej Radzie Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, ksiądz Stanisław Szczęsnowicz, działał w Suwalskim Komitecie Obywatelskim, poseł do Sejmu Ustawodawczego, zabiegał w Warszawie o wyzwolenie Suwalszczyzny, Walery Roman w czasie I wojny światowej kierował Komitetem Obywatelskim, pełnomocnik Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego do organizowania struktur państwa polskiego na Suwalszczyźnie, prawnik, działacz społeczny, aktywnie zaangażowany w wyzwolenie Suwalszczyzny, Adolf Switaj, pierwszy prezes Tymczasowej Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego, późniejszy poseł na Sejm Ustawodawczy i wielu innych. To są nasi bohaterowie, Cześć ich pamięci! Udział w dzisiejszej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku wobec Polaków, którzy walczyli o wolną, niepodległą ojczyznę i na jej ołtarzu poświęcili, to co najcenniejsze dla każdego człowieka - oddali swoje życie. Dzięki tej ofierze, mamy własne terytorium, godło, flagę, hymn, własny język, instytucje, urzędy, szkoły, a także inne wartości narodowe związane z naszą państwowością. W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja, czy potrafimy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia, czy umiemy się z niej cieszyć, czy pielęgnujemy ją należycie? Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie, mamy możliwość decydowania o tym gdzie, i jak chcemy żyć. Wiemy, że nikomu nie wolno nic narzucać, warto jednak docierać do świadomości ludzi, a w sprawach najważniejszych, związanych z bytem narodu i prawidłowym funkcjonowanie państwa oraz naszej małej ojczyzny, niezależnie od różnic politycznych, które są przecież rzeczą normalną, powinniśmy się umieć porozumieć. Nie wolno nam zapominać o tradycji i dobrych wzorach. (…) Manifestujmy swój patriotyzm i cieszmy się z tego, że nie musimy dzisiaj niczego udowadniać w walce, tylko w naszej codziennej pracy. Składając dziś hołd naszym przodkom, za otrzymany najcenniejszy dar, jakim jest wolność, pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń - tłumaczył Prezydent.

Podczas uroczystości na placu odbyło się też wręczenie Złotych Krzyży Honorowych nadanych przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej: Czesławowi Renkiewiczowi, Prezydentowi Suwałk, Jadwidze Sowulewskiej, Prezes Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją Horyzont, Annie Siebert, sympatyczce Piłsudczyków, Grzegorzowi Pietkiewiczowi, majorowi związku Oddziału Piłsudczyków Ziemi Suwalskiej, pośmiertnie odznaczony został również Jan Góral.

Potem obchody przeniosły się na cmentarz przy ul. Bakałarzewskiej, gdzie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami Polskiej Organizacji Wojskowej, zbiorowej mogile żołnierzy POW poległych w powstaniu sejneńskim w sierpniu 1919 r. i Ułanów Grochowskich, poświęconemu 120 żołnierzom 2 Pułku Ulanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego i żołnierzom Obywatelskiej Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Po oficjalnych uroczystościach, u zbiegu ulic Kościuszki i 24 Sierpnia odbyło się odsłonięcie muralu niepodległościowego autorstwa Piotra Topczyłko. Spod muralu do Parku Konstytucji 3-Maja przeszedł barwny korowód złożony z mieszkańców miasta, przedstawicieli szkół, stowarzyszeń i instytucji niosący stumetrową biało-czerwoną flagę. Tę część uroczystości zakończyły występy artystyczne w muszli koncertowej.

Wieczorem w Suwalskim Ośrodku Kultury koncert dał Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego. O 21.00 przed Ratuszem odbyło się widowisko artystyczne ,,Dzisiaj ziemia wasza jest wolną”.

Obchody w niedzielę (25.08) upłynęły pod znakiem sztafety niepodległościowej na trasie Suwałki - Sejny i potańcówki nad zalewem Arkadia.

Suwalszczyzna najpóźniej znalazła się w granicach Rzeczpospolitej. Suwałki odzyskały niepodległość dopiero 24 sierpnia 1919 roku. Po I wojnie światowej region stał się areną konfliktu polsko-litewskiego. Wprawdzie już w listopadzie 1918 roku ukonstytuowała się, stanowiąca organ polskiego samorządu, Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego, której celem było pokojowe przejęcie władzy, a w lutym 1919 roku odbyły się tutaj wybory do Sejmu Ustawodawczego, to wiosną 1919 roku stanowisko okupanta uległo radykalnej zmianie. W maju 1919 roku, za zgodą Niemców, do miasta wkroczyły oddziały wojsk litewskich, a w ślad za nimi milicja i urzędnicy. W końcu lipca, na skutek decyzji jakie zapadły na forum międzynarodowym, Litwini opuścili jednak Suwałki. Konflikt mimo to nie wygasł, a jego kulminacją był wybuch 23 sierpnia 1919 roku powstania sejneńskiego i trwające kilka dni polsko-litewskie walki o Sejneńszczyznę. W tym czasie Suwałki były już wolne, bowiem 24 sierpnia 1919 roku do miasta wkroczyły oddziały 41 Suwalskiego Pułku Piechoty. Niewiele ponad dwa tygodnie później, 12 i 13 września 1919 roku miasto podejmowało z wizytą Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Marszałek wygłosił przemówienie, w którym powiedział do mieszkańców Suwałk: ,,Dzisiaj ziemia wasza jest wolną”.

26
Sierpień