Aktualności

Suwalskie obchody Światowego Dnia Inwalidy

11 kwietnia odbyły się uroczystości z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Ich organizatorem był Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Suwałkach. Doroczna uroczystość odbyła się w Szkole Muzycznej I i II stopnia przy ul. Muzycznej 1.

– Święto obchodzone jest corocznie w trzecią niedzielę marca. Ustanowione zostało  przez Międzynarodową Organizację Pracy, a głównym jego założeniem jest zarówno kształtowanie świadomości dotyczącej problemów osób niepełnosprawnych,  jak i walka z wykluczeniem społecznym oraz różnymi stereotypami na temat niepełnosprawności. Prawdopodobnie jest to najstarsze święto poświęcone osobom niepełnosprawnym w wyniku wypadków przy pracy. Na obchody Dnia MOP wybrał pierwsze dni wiosny, symbol odradzającej się przyrody. W Polsce obchody organizowane są od 1959 roku  – powiedziała na powitanie przewodnicząca PZERiI Krystyna Polkowska.

W uroczystości uczestniczyło kilkadziesiąt osób stowarzyszonych w organizacji, a także liczni goście reprezentujący m.in. suwalski samorząd oraz ZUS, Szkołę Muzyczną oraz przedstawiciele współpracujących ze związkiem firm i organizacji pozarządowych.

Przekazując życzenia Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz zwrócił uwagę na konieczność wspierania ludzi o ograniczonej sprawności, przez wszystkie uprawnione do tego organizacje, ale także osoby dobrej woli. Zachęcał też osoby niepełnosprawne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym:

Święto to ma uzmysławiać, że wśród nas jest bardzo duża grupa osób dotknięta stopniem niepełnosprawności. Tych osób przybywa i w naszym mieście jest ich ponad 7 tysięcy. Czasami bardzo łatwo rozpoznajemy jakąś dysfunkcje organizmu, ale bywa też, że na pozór nic nie dostrzegamy, a ta niepełnosprawność jest bardzo głęboka. Stąd też niezbędne i ważne są środki pomocowe m.in. z PFRON-u oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mówił Prezydent Suwałk.

Czas świętowania umilił koncert uczniów Szkoły Muzycznej: pianistki Różyczki Poniatowskiej i akordeonisty Maćka Wawrzeniaka oraz występ zespołu  Sentimental Journey Band pod kierownictwem Mariana Szaryńskiego. Przy muzycznych szlagierach z różnych stron świata oraz oryginalnych komentarzach lidera zespołu bawiła się cała sala.

11
Kwiecień