Aktualności

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

W najbliższą sobotę (22 czerwca) zapraszamy całe rodziny do budynku Aquaparku w godzinach 13-17 na bezpłatne badania w zakresie pomiaru poziomu cukru we krwi, pomiaru ciśnienia tętniczego. A także bezpłatne konsultacje w zakresie zaleceń żywieniowych, diet, samokontroli glikemii. Porad będzie udzielała specjalistka chorób wewnętrznych, diabetolog Ewa Korneluk.
 Celem akcji jest przebadanie jak najszerszej grupy pacjentów z terenu Suwałk w celu zdiagnozowania cukrzycy oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała cukrzycę za pierwszą niezakaźną epidemię.
 Szacuje się, że na terenie naszego powiatu około 6 tys. osób choruje na cukrzycę, z czego połowa nie jest świadoma tej choroby. Wczesne rozpoznanie tej jednostki chorobowej może zapobiec poważnym komplikacjom zdrowotnym.
Jest to już 11 tego typu akcja, jaką zamierzamy zrealizować w Suwałkach, w poprzednich latach z badań skorzystało po kilkaset osób. Podczas akcji zamierzamy również przeprowadzić konkurs plastyczny dla dzieci, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
Obchody realizowane są w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

18
Czerwiec