Aktualności

Święto Konstytucji 3 maja

Suwalskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja tradycyjnie już rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Następnie skromne uroczystości przeniosły się do Parku Konstytucji 3 Maja, gdzie historię tego ważnego dokumenty przypomniał: Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk. Złożone zostały również wiązanki kwiatów pod Dębem Wolności.

We Mszy Świętej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, władz duchownych, poczty sztandarowe, delegacje związków i organizacji kombatanckich, harcerze i młodzież szkolna oraz mieszkańcy Suwałk.

W Parku Konstytucji 3 Maja głos zabrał Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, który przypomniał historię ustanowienia pierwszej w Europie a drugiej na świecie konstytucji.

- Uchwalenie 230 lat temu Konstytucji majowej przez Sejm Czteroletni było wyrazem mądrości politycznej i patriotyzmu. Twórcy Konstytucji mieli świadomość, iż bez szybkich reform ustrojowych kraj nasz zmierza do upadku. Żyjemy w wolnym demokratycznym kraju. W pokoju możemy tworzyć przyszłość Polski, przyszłość naszego miasta, przyszłość Suwałk – mówił Prezydent Suwałk.

Świętowanie uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji ma istotne znaczenie w budowaniu poczucia wspólnoty państwowej i narodowej. Ci którzy przygotowali tekst Konstytucji 3 Maja i ją poparli mieli świadomość, że dokonują rzeczy wielkiej i koniecznej.

Konstytucja majowa uwzględniała poglądy oświeceniowe na nowoczesne państwo. Likwidowała instrumenty dające możliwość ingerencji ościennych państw w sprawy Rzeczpospolitej jak wolna elekcja czy liberum veto. Wprowadzała monteskiuszowską zasadę trójpodziału władzy. Precyzowała kompetencje organów władzy. Podkreślała źródło władzy - wolę narodu.

03
Maj