Aktualności

Szkolny Budżet Obywatelski CUMULUS

Rozpoczynamy realizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego CUMULUS, którego celem jest rozwijanie i promowanie samorządności uczniowskiej i szkolnej demokracji. Projekty w ramach SBO CUMULUS finansowane będą z budżetu miasta. Szkoły będa miały do wykorzystania do 10.000,00 zł.

- 10 letnia tradycja Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zaangażowanie Suwalczan w ten projekt pozwala z optymizmem patrzeć na rodzący się właśnie budżet partycypacyjny dla młodszych Suwalczan – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent SuwałkTe działanie ma wpłynąć na wzrost poczucia wpływu uczniów na sprawy szkoły i lokalnego otoczenia, rozwijanie kreatywności, umiejętności dyskusji, przekonywania oraz promocji swoich działań – dodaje Prezydent Suwałk.

Etapy realizacji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego CUMULUS:
1)     zgłaszanie przez uczniów projektów w danej szkole – do 15 listopada
2)     ocena projektów przez Szkolną Komisję – do 30 listopada
3)     kampania promocyjna i głosowanie uczniów w szkole – do 12 stycznia
4)     realizacja zwycięskich projektów – do 31 sierpnia.
 

Projekty mogą być składane przez uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

19
Październik