Aktualności

Trwają konsultacje społeczne w sprawie budowy ITPO w Suwałkach

11 stycznia 2022r. Prezydent Suwałk ogłosił konsultacje społeczne, które są elementem prowadzonego postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji pod nazwą „Instalacja termicznego przekształcania wstępnie przetworzonych odpadów komunalnych (pre-RDF/RDF) w Suwałkach".

W ramach konsultacji, każdy zainteresowany projektem będzie mógł zapoznać się ze zgromadzonymi dotychczas materiałami, takimi jak „Raport oddziaływania na środowisko” i do 10 lutego 2022r. złożyć swoje uwagi lub wnioski.

Konsultacje, które są elementem procedury administracyjnej zostały poprzedzone dwoma spotkaniami informacyjnymi z mieszkańcami Suwałk i okolicznych miejscowości zorganizowanymi w dniach 7 października i 14 grudnia 2021 roku. Na grudniowym spotkaniu autorzy „Raportu oddziaływania na środowisko” przedstawili jego szczegóły i wnioski. Ogłoszenie konsultacji społecznych w obecnym terminie jest wynikiem zobowiązania Prezydenta Suwałk, który zapowiedział, że nie chce by zbiegły się one w czasie z przerwą świąteczno – noworoczną.

- Projekt budowy tej instalacji jest bardzo ważny dla naszego miasta i Suwalczan. Pozwoli to nam trwale rozwiązać problemy gospodarki odpadowej i przyczyni się do efektywnej dekarbonizacji systemu ciepłowniczego. Wykorzystanie swoich odpadów do produkcji ciepła pozwoli ustabilizować jego ceny co jest szczególnie ważne teraz w dobie rosnących cen paliw i kosztów produkcji opartej na węglu. Zależy mi na tym, żeby każdy mieszkaniec miasta miał możliwość zapoznania się ze szczegółami raportu dlatego podjąłem decyzję o tym żeby konsultacje społeczne odbyły się teraz, a nie w grudniu - informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Informacja o Raporcie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: http://bip.um.suwalki.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Szczegółowe iInformacje na temat projektu budowy ITPO, wyzwań gospodarki odpadowej i technologii termicznego odzysku energii dostępne są także na stronie www.itpodlasuwalk.pl

19
Styczeń