Aktualności

Uczniowie ZS 6 odbywają dwutygodniowe staże zawodowe w Szwecji i Hiszpanii

30 uczennic i uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach realizuje dwutygodniowe staże zawodowe w Szwecji i Hiszpanii.

Młodzi adepci mechaniki pojazdów samochodowych, reklamy, logistyki, informatyki i technologii drewna nabywają doświadczenia zawodowego na europejskich rynkach pracy. Wyjazd do Grenady i Malmö jest także okazją do poznania nowych kultur i szlifowania języka angielskiego. Młodzież uczy się radzić sobie w różnych niecodziennych sytuacjach, podnosi kompetencje społeczne, pracuje nad zwiększaniem poczucia własnej wartości. 

Mobilność zagraniczna jest realizowana ze środków unijnych w ramach projektu pn. Europejskie kwalifikacje zawodowe o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000075287 ze środków projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość projektu wynosi 333 427,71 zł.
 
Poniżej krótka realacja zdjęciowa.

22
Listopad