Aktualności

Ul. Pileckiego oficjalnie otwarta

To ulica, która rozwiąże szereg problemów komunikacyjnych w Suwałkach. Mowa o otwartej w piątek (22.11) ulicy Pileckiego, na północy miasta. Została wybudowana w oparciu o projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej)”. Polegał on na przebudowie i rozbudowie ul. A. Krajowej (obecnie ul. Pileckiego) na odcinku od ul. Pułaskiego do ul. Północnej. Ulica ma łączną długość ok. 2,2 km. Powstała jezdnia wraz z infrastrukturą techniczną oraz skrzyżowaniami z ul. Falka, Wyszyńskiego (rondo), Chopina i ul. Północną (rondo). Wykonano też chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i teletechniczną, przebudową kolizji sieci, oświetleniem drogi, urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, zielenią itp.

Pierwotnie wykonawcą ulicy Pileckiego było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o. z Warszawy, z którym Miasto Suwałki zawarło umowę na kwotę 12.889.753,99 zł. W maja 2018 r. władze Suwałk zdecydowały o odstąpieniu od umowy z tym wykonawcą m.in. z uwagi na niewielkie zaawansowanie robót i brak płatności dla podwykonawców.
 
We wrześniu 2018 r., po kolejnym przetargu, miasto zawarto umowę z nowym wykonawcą - Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. z Suwałk, które za kwotę 18.433.398,71 zł dokończyło budowę ulicy.      
Roboty trwały prawie 2 lata. Z zakończenia inwestycji cieszył się w piątek Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
 
- Cieszę się, że w końcu spotykamy się na otwarciu tej ulicy. Trwało to trochę. Sądziliśmy, że uda się nam zrealizować to zadanie inwestycyjne w ubiegłym roku, pojawiły się jednak pewne komplikacjemówił Prezydent Suwałk. – Ale udało się, ulica wygląda pięknie. Ona rozwiązuje szereg problemów, które występowały w tej części miasta. Osiedle Kamena było takim osiedlem, gdzie ruch koncentrował się na ulicy Kolejowej, na skrzyżowaniu z ulicą Utrata. Teraz szybciej będzie można dojechać do obwodnicy naszego miasta, do Osiedla Północ. Myślę też, że ciężki transport do fabryk, który poruszał się do tej pory innymi ulicami, wybierze tę ulicędodał Prezydent.  
 
Całkowita wartość projektu (z uwzględnieniem robót wykonanych przez PRIBEX oraz PDM S.A.)
wynosi: 19.671.928,27 zł
Koszty kwalifikowalne: 19.401.882,25 zł
Wartość dofinansowania z EFRR: 10.311.927,21 zł

22
Listopad