Aktualności

Umowy na remonty zabytków podpisane

Umowy na łączną kwotę 200 tysięcy złotych podpisał we wtorek (2 kwietnia) Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk z właścicielami suwalskich obiektów zabytkowych, którzy zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Suwałkach otrzymają dofinansowanie do remontów swoich nieruchomości.

- Wszystkie te inwestycje poprawią wizerunek naszego miasta. Dotacje do remontów zabytków przyznajemy już od kilku lat. Ten program wpisał się na trwałe w budżet naszego miasta, a mieszkańcy chętnie z niego korzystają dzięki czemu poprawia się kondycja suwalskich zabytków – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W ramach naboru na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyznano pięć dotacji w łącznej kwocie 200 000 zł.

1. dom przy ul. W. Gałaja 43 - remont stolarki - 7 000 zł,
2. kamienica przy ul. T. Kościuszki 77 - remont dachu - 83 000 zł,
3. kamienica przy ul. T. Kościuszki 61 - remont elewacji - 50 000 zł,
4. kamienica przy ul. T. Kościuszki 63 - remont elewacji - 40 000 zł,
5. kamienica przy ul. T. Kościuszki 96- remont (renowacja) stolarki -20 000 zł.

Właściciele obiektów deklarują, że poniosą łączne wydatki w kwocie 482 345 zł z czego 200 000 stanowić będzie dotacja z Miasta Suwałki.

02
Kwiecień