Aktualności

Uroczystość wręczenia Srebrnych Medali „Za zasługi dla Obronności Kraju.”

Dziś, 27 maja w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyła się uroczystość wręczenia Srebrnych Medali „Za zasługi dla Obronności Kraju.”

Medale rodzicom wręczył szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach ppłk Jana Suwara, a w imieniu Samorządu Miasta gratulacje oraz życzenia wyróżnionym złożył Prezydenta Miasta Suwałki Czesław Renkiewicz. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju może być przyznawany rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.
  
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Srebrnymi Medalami za Zasługi dla Obronności Kraju zostali uhonorowani:

Jarosz Bożena
Jarosz Zbigniew
Pietruszewska Regina
Pietruszewski Romuald
Wysocka Janina

27
Maj