Aktualności

Ważna informacja dla suwalskich seniorów i osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w związku z sytuacją epidemiczną w celu udzielenia pomocy  osobom starszym, samotnym lub z niepełnosprawnością, które winne ograniczyć kontakt ze środowiskiem, został wyznaczony koordynator – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach tel. 087/562 89 70, e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl

Ponadto suwalskie organizacje pozarządowe zgłosiły swoją gotowość udzielania pomocy osobom w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością (nie pozostających w kwarantannie) w zrobieniu zakupów żywnościowych, artykułów higienicznych oraz realizacji recept w aptece (na koszt osoby zgłaszającej).

Poniżej dane kontaktowe:
1. Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” w ramach realizacji zadania pn.''Złota Rączka dla seniora" rozszerza swoją działalność o usługę w zakresie pomocy seniorom w wieku powyżej 70 lat w zakupie żywności i leków.  Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu  517871124 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 lub e-mail: zr.senior@wp.pl

2. Hufiec ZHP Suwałki im. T. Lutostańskiego - pomoc w zrobieniu zakupów osobom starszym. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerami telefonów do godz. 20.00:
- 790 617 615
- 515 490 577
- 798 391 491

3. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze” – Suwalski Klub Seniora w okresie 12.03-25.03 (z możliwością przedłużenia terminu) jest nieczynny dla seniorów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. W tym czasie animatorzy i instruktorzy Suwalskiego Klubu Seniora pozostają do dyspozycji Członków Klubu pod numerem telefonu: 799 791 883. Telefon jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach: 10:00-15:00.
Animatorzy i instruktorzy będą telefonicznie:
- udzielać informacji dotyczących obowiązujących zaleceń sanitarnych
- udzielać wsparcia emocjonalnego
- po rozpoznaniu sytuacji informować  o pomocy, jaką można uzyskać ze strony właściwych instytucji
-  przyjmować od osób samotnych, pozostających bez wsparcia rodziny i sąsiadów, zgłoszenia o zrobienie i dostarczenie niezbędnych zakupów: żywności, środków higieny osobistej i zakupów aptecznych. Szczegóły dotyczące robienia i dostarczenia zakupów będą ustalane indywidualnie z potrzebującym. Zakupy są robione na koszt osoby zgłaszającej zapotrzebowanie.

4. Fundacja Ego w czasie autoizolacji oferuje wsparcie telefoniczne oraz mailowe dla osób (seniorów, dorosłych i małoletnich)  potrzebujących pomocy psychologicznej związanej z aktualną sytuacją - zagrożeniem pandemicznym. Dyżur telefoniczny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00- 14:00 nr tel. 535032190; e-mail: fundacja@fundacjaego.pl

5. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT - oferuje wsparcie ze strony wolontariuszy i specjalistów Stowarzyszenia. Pomoc w zakupach osobom starszym i z niepełnosprawnością. Zapewnia również pomoc prawną, psychologiczną i finansową, zwłaszcza osobom pokrzywdzonym. Zapisy telefoniczne 883 240 678

Specjalne godziny na zakupy dla seniorów w Tesco


 Tesco wprowadza specjalne godziny na zakupy dla osób z grupy podwyższonego ryzyka, w szczególności dla osób starszych. Akcja będzie prowadzona codziennie we wszystkich sklepach sieci handlowej w Polsce w godzinach 9-10.
 
Zgodnie z zaleceniami osoby z grupy podwyższonego ryzyka  powinny jak najmniej wychodzić z domów – jednak nie zawsze jest to możliwe. Celem akcji jest umożliwienie osobom starszym sprawne zrobienie najpilniejszych zakupów. Dzięki temu będą mogli szybciej wrócić do domu i będą mniej narażeni na zarażenie koronawirusem. W wyznaczonych godzinach seniorzy mogą liczyć na wsparcie obsługi sklepów oraz pierwszeństwo w kolejkach do kas.

W trakcie specjalnych godzin sklepy Tesco pozostaną otwarte dla wszystkich klientów, ale sieć handlowa prosi swoich pozostałych klientów o zrozumienie i ustępowanie pierwszeństwa osobom starszym w wyznaczonym czasie.

17
Marzec