Aktualności

Wolne miejsca w SOSW w Suwałkach

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (ul. Przytorowa 8 oraz ul. Wojska Polskiego 9) dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy oraz zasadnicza szkoła zawodowa działające w strukturach Ośrodka mogą przyjąć uczniów oraz młodzież z autyzmem, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością sprzężoną, upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uczniowie zamieszkali poza Suwałkami mogą korzystać z internatu.

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do ww. Ośrodka są proszeni o kontakt telefoniczny pod numer 087 563 57 22 z Panią Dorotą Sidorowicz – inspektorem Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

30
Lipiec