Aktualności

Wzrosną dotacje na wymianę pieca

Już od 15 lutego będzie można składać wnioski  o dotacje w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – czyli tzw. dopłat do wymiany źródeł ciepła. Dzięki przyjętym na wniosek Czesława Renkiewicza Prezydenta Suwałk zmianom będzie można skorzystać z większych dotacji niż do tej pory.
- Ten program działa w naszym mieście już od 3 lat. Przyniósł on oczekiwane efekty. Dzięki jego realizacji już w 201 domach wymieniono stare zużyte piece na urządzenia bardziej ekologiczne – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk - Największą popularnością cieszą się przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało w ciągu 3 lat 102 mieszkańców Suwałk. 49 osób dzięki dotacjom podłączyło się do sieci PEC. W 50 zabudowaniach wymieniono piece na bardziej proekologiczne. W sumie w ramach dotacji przekazaliśmy do tej pory 657 181 zł – wylicza Prezydent Suwałk.
W tym roku po raz kolejny przyjeto w budżecie miasta kwotę 200 000 zł na dotacje związane z wymianą źródeł ciepła. Ponadto na wniosek Prezydenta Suwałk Rada Miejska wprowadziła zmiany do programu. Do tej pory mieszkańcy Suwałk właściciele domów jednorodzinnych mogli otrzymać maksymalnie 3000 zł, a wspólnoty mieszkaniowe 10 000 zł. Po wprowadzanych zmianach będzie to odpowiednio od 3000 do 6000 zł oraz 15 000 zł.
- W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych ubiegających się o dotację postanowiliśmy jednak wprowadzić podział na 3 grupy związany z dochodami – informuje Czesław Renkiewicz.
Jeżeli dochód przypadający na 1 członka rodziny wyniesie do 1100 zł to ta osoba będzie mogła otrzymać dotację w wysokości do 70% całej inwestycji ale nie więcej niż 6.000 zł. Jeżeli dochód na 1 osobę zawiera się w przedziale od 1101 do 1600 zł to otrzyma dotację w wysokości do 70% całej inwestycji ale nie więcej niż 4.000 zł. Ostatnia grupa to dochód powyżej 1600 zł na osobę. Wtedy wnioskodawca otrzyma do 70% całej inwestycji ale nie więcej niż 3000 zł.
Wnioski pomogą wypełnić pracownicy Wydziału Ochrony i Środowiska Urzędu Miejskiego w Suwałkach i będą one przyjmowane od 15 lutego do końca marca. Zachęcamy do zainteresowania się tym tematem bo warto skorzystać z tej dopłaty i dzięki temu zadbać o lepszą jakość powietrza w Suwałkach, którym wszyscy oddychamy.

01
Luty