Aktualności

Zapraszamy po karmniki dla ptaków

W najbliższy czwartek (7 grudnia), o godzinie 8.00 w sali 26 suwalskiego Urzędu Miejskiego, będą rozdawane karmniki dla ptaków. Tradycyjnie – jak co roku - zapraszamy chętnych Suwalczan po odbiór przedmiotu.

By otrzymać karmnik należy spełnić dwa warunki. Pierwszy - należy wpisać się na listę, na której widniał będzie adres nieruchomości, gdzie zostanie umieszczony karmnik dla ptaka. Drugi warunek - jeden mieszkaniec może otrzymać tylko i wyłącznie jeden karmnik.

Liczba karmników jest ograniczona. Obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Karmniki dla ptaków wykonali uczniowie suwalskiego Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach.

04
Grudzień