Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 z dn. 04.03.2024 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Aleksandra w Suwałkach

flaga herb     polski lad

Parafia  Rzymskokatolicka pw. św. Aleksandra w Suwałkach zaprasza do składania ofert dotyczących zadania pt:  „Remont zachodniej i wschodniej elewacji Konkatedry pw. św. Aleksandra w Suwałkach”, dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/4582/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Miasto Suwałki.

Informacje w plikach do pobrania.

04
Marzec