Aktualności

Zielony budżet obywatelski

To nowa kategoria, która pojawi się w 2022r. w Suwalskim Budżecie Obywatelskim i będzie dotyczyć rozwoju terenów zielonych w Suwałkach. Na cały SBO podobnie jak w ostatnich latach przeznaczone będzie 2,6 mln zł. Realizowane będą zarówno projekty inwestycyjne jak i społeczne.

- Po dyskusjach nad kształtem przyszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego naszego miasta postanowiono, że dodatkowo zostanie wydzielony Zielony Budżet Obywatelski. Celem Zielonego Budżetu Obywatelskiego jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Ogólna suma środków wynosząca 2.600.000 zł, przeznaczona na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie podzielona w następujący sposób:
1) na projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł – 100 tys. zł;
2) na projekty inwestycyjne „małe” o wartości nieprzekraczającej 125 tys. zł – 500 tys. zł;
3) na projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł – 100 tys. zł;
4) na projekty inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 125 tys. zł do 900 tys. zł – 1,9 mln zł.

W ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być składane projekty mające na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni czyli: parków, skwerów, łąk kwietnych, rabat kwiatowych, alei drzew, czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem.

Harmonogram konsultacji  Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

30
Kwiecień