Aktualności

„Złota Rączka dla Seniora” będzie kontynuowana

Program „Złota Rączka dla Seniora” został uruchomiony 2 maja 2019r. Wykonywany był przez dwie organizacje pozarządowe. Łącznie zrealizowały one 1190 usług. Na ten rok Władze Miasta Suwałki podjęły decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację programu do 60 tys. zł. Nowością jest również to że obniżone zostanie kryterium wieku do 60 lat dla osób z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną.

Realizacja programu w ubiegłym oku polegała na tym, że osoby w wieku powyżej 70 lat samotnie mieszkające lub niepełnosprawne mogły zgłosić usterkę techniczną w miejscu zamieszkania. Cześć seniorów zgłaszała się też osobiście do Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenie zapisywane było na liście zgłoszeń wraz z datą i opisem usterki. Następnie dobierany był specjalista w danym zakresie, który kontaktował się z seniorem na podany przez niego numer telefonu i umawiał się na konkretny dzień i godzinę. Usługi wykonywane były według kolejności zgłoszeń, bądź dostępności specjalisty. Czasami małe, niecierpiące zwłoki usterki traktowane były priorytetowo (np. zepsuty zamek w drzwiach wejściowych, czy naprawa prysznica, gdyż dana osoba nie miała innej możliwości wzięcia kąpieli).

Koszt zakupu materiału był po stronie seniora. Jeżeli senior sam nie wiedział jakie części, czy materiały kupić, robił to fachowiec, a senior pokrywał koszty. Można było też pojechać na zakupy razem z fachowcem. Każda naprawa kończyła się podpisaniem karty wykonanej usługi.

Wśród dokonanych napraw znalazły się takie pozycje jak m.in.:  Wymiana gniazdek, włączników, montaż listw progowych, smarowanie zamków w drzwiach wejściowych, skręcenie stołu i krzeseł, złożenie szafki na buty, odpowietrzenie kaloryfera, udrożnienie odpływów, a nawet przeskanowanie komputera i usunięcie wirusów.

Łącznie w 2019 roku wykonano 1190 usług, 1000 wymaganych w ogłoszeniu konkursowym i dodatkowo 190 usług wykonanych wolontarystycznie przez organizacje prowadzące program.

- W odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie przez seniorów, program będzie kontynuowany w 2020 roku. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa z organizacją prowadzącą projekt w 2020 roku. Wszystkie informacje szczegółowe, także numer telefonu „Złotej Rączki dla Seniora” podane zostaną w przyszłym tygodniu – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk - Nowością będzie to że obniżone zostanie kryterium wieku do 60 lat dla osób z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną i wprowadzony zostanie limit wizyt w jednym gospodarstwie domowym - do 4 w roku. Podczas wizyty można oczywiście wykonać większość liczbę usług, nie tylko jedną – dodaje Prezydent Suwałk.

Co do finansowania programu to w 2019 roku Miasto Suwałki wsparło realizację programu kwotą 40 tys. zł, w 2020 będzie to 60 tys. zł.

Realizacja zadania rozpocznie się od 24 lutego br.

14
Luty