Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Suwałk  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programu pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy dla mieszkanek Suwałk w wieku 13 lat.

 

Zarzadzenie

Ogłoszenie o konkursie

załącznik  1 oferta podmiotu

załącznik 2 Wzór umowy

 

28
Styczeń