Aktualności

Ruszają Konsultacje Strategii „Suwałki 2030”

W ubiegłym roku zakończył się okres realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020”. W związku z tym Władze Suwałk przystąpiły do opracowania nowego dokumentu obejmującego kolejną dekadę. „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030” będzie istotna z punktu widzenia zmian zachodzących w krajowym i europejskim otoczeniu naszego miasta. Dokument powstaje również w trosce o stałe podnoszenie poziomu warunków życia naszych mieszkańców oraz harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy miasta.
 
Projekt Strategii „Suwałki 2030”, który powstał przy aktywnym udziale przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych oraz przy wsparciu ekspertów zewnętrznych z zakresu planowania strategicznego i rozwoju regionalnego, przygotowujemy w modelu uspołecznionym, z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych, które ruszą już w poniedziałek (25 stycznia 2021r.).
 
Dlatego chcemy serdecznie zaprosić Państwa do aktywnego udziału w pracach nad strategią, a w szczególności do podzielenia się z nami swoimi uwagami nt. dokumentu i tego jak nasze miasto powinno wyglądać w perspektywie do roku 2030.
 
- To najważniejszy dokument dla Suwałk. Miasto znajduje się w ważnym momencie i stoją przed nami istotne dylematy ale też i wyzwania. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie w jakim kierunku mamy podążać na kolejne lata. Określiliśmy pewien punkt docelowy w rozwoju Suwałk. Teraz musimy do niego dotrzeć – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
 
Do prac nad nową strategią powołano 3 zespoły, które zajmowały się mieszkańcami, gospodarką i przestrzenią miejską.
 
Suwałki 2030 to: dobre życie, zrównoważony rozwój, silni mieszkańcy, nowoczesna gospodarka i wyjątkowe środowisko. Wokół tych haseł zbudowana została nowa Strategia naszego miasta.
 
Jesteśmy przekonani, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda nam się wypracować dokument, który pozwoli nam określić kierunki rozwoju miasta oraz czekające nas w przyszłości wyzwania.


Poniżej można również pobrać:
  • formularz, który można przesłać na adres: 
rfz@um.suwalki.pl, 
  • Strategię "Suwałki 2030"
  • Diagnozę Strategiczną.


W piątek (19 lutego) o godz. 14:00 przewidziano przeprowadzenie zdalnego spotkania konsultacyjnego w formie telekonferencji projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030” oraz „Diagnozy strategicznej”.

W spotkaniu tym udział wezmą: Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk, prof. Wojciech Dziemianowicz, ekspert zewnętrzny z Uniwersytetu Warszawskiego, który wspiera proces przygotowania strategii oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
Liczymy na Państwa uczestnictwo i owocną dyskusję!

Osoby chętne do wzięcia udziału w konsultacjach prosimy o wysłanie informacji o swoim udziale na adres: rfz@um.suwalki.pl w terminie do dnia 15.02.

Link do połączenia na spotkanie zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników na dzień przed wydarzeniem.

Liczba uczestników telekonferencji jest ograniczona.

Komunikat ws. telekonferencji z dn. 18 lutego 2021r.
W związku z zaplanowanym w dniu 19 lutego o godz. 14:00 zdalnym spotkaniem konsultacyjnym projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030” oraz „Diagnozy strategicznej”, uprzejmie informujemy, że z uwagi na niewielką ilością osób chętnych do udziału w spotkaniu, zostało ono odwołane.

22
Styczeń