Aktualności

„Zainwestuj w zawodówkę”

Projekt „Zainwestuj w zawodówkę” realizowany jest przez Miasto Suwałki w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 1 w Suwałkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Suwałkach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Zainwestuj w zawodówkę  więcej o projekcie kliknij tutaj

 

 

27
Grudzień