Aktualności

Czekamy na prace dyplomowe o Suwałkach

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki ogłosił Prezydent Suwałk. To już piąta edycja tego wydarzenia. Chodzi o nagrodzenie najlepszych prac o mieście w trzech kategoriach: praca licencjacka, praca magisterska i praca doktorancka. Do konkursu można zgłaszać prace w dziewięciu obszarach tematycznych: gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, turystyka, problematyka społeczna i promocja miasta. W załączniku do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk dotyczącym konkursu znajduje się lista tematów, które organizatorzy proponują do opracowania.
W konkursie może wziąć udział każdy absolwent wyższej szkoły publicznej lub prywatnej z kraju lub z zagranicy, który obronił pracę dyplomową w roku ogłoszenia konkursu. Na zgłoszenia Biuro Prezydenta Miasta czeka do 28 lutego 2020 r. Prace wraz z dokumentami, których wykaz znajduje się w Zarządzeniu dotyczącym konkursu należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.
Jeśli konkurs, to też nagrody. Pula wynosi aż 10 tys. zł. Za najlepszą pracę doktorancką można otrzymać 5 tys. zł, za pracę magisterską 3 tys. zł, a za licencjacką 2 tys. zł.
Nadesłane prace oceni Komisja Konkursowa złożona m.in. z naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach i przedstawiciela naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.
- Konkurs jest organizowany po to, aby z nadesłanych prac wyłonić coś, co będzie nowym pomysłem, nowym rozwiązaniem, które moglibyśmy zaaplikować jako samorząd albo wzbogacić swoją wiedzę o zjawiskach i trendach, które u nas występują – mówi Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
Zwycięzców konkursu poznamy do 29 maja 2020 r. podczas uroczystej gali w suwalskiej PWSZ, która jest partnerem przedsięwzięcia.


zdjęcie - laureaci ubiegłorocznej edycji Konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki 

14
Październik