Aktualności

Gaudeamus w Państwowej Uczelni Zawodowej

Rozpoczął się kolejny rok akademicki w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Prof. Edwarda Szczepanika w Suwałkach. Uczelnia może poszczycić się kilkoma tysiącami absolwentów oraz rekordową rekrutacją liczącą blisko 600 osób.

PUZ w Suwałkach działa od 2005 roku. W tym momencie na 16 kierunkach w systemie I i II –stopniowym na 3 Wydziałach  - takich jak budownictwo, pedagogika czy ratownictwo medyczne - studiuje blisko 2 tysiące osób.

- Uczelnia cały czas rozwija się i stawia sobie kolejne cele nie tylko te dydaktyczne ale również związane z rozwojem infrastruktury – mówiła w trakcie inauguracji dr Marta Kapusta, prof. PUZ w Suwałkach.

W inauguracji roku akademickiego w PWSZ wzięło udział wielu gości- między innymi: Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, Cezary Cieślukowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa, Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk oraz Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach.

Czesław Renkiewicz w swoim przemówieniu podziękował za ostatni udany rok i dobrą współpracę między miastem i uczelnią.

- Ostatni rok był dla nas trudny z uwagi na wojnę na Ukrainie. Dzięki dobrej współpracy miasta i uczelni udało się objąć opieką wielu uchodźców, którzy trafili do Suwałk – mówił Czesław RenkiewiczŻyczę by uczelnia dalej zapisywała swoje karty historii oferując młodym ludziom dobre wykształcenie, a przyszłym pracodawcom dobrze przygotowaną kadrę – dodał Prezydent Suwałk.

05
Październik