Aktualności

Nowa hala sportowa w Suwałkach

Przy Zespole Szkół nr 4 powstanie nowa hala o powierzchni blisko 1000m2 w ramach rządowego programu Olimpia. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk złożył w tej sprawie wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Miastu przyznana została dotacja w wysokości 2 450 000 zł.

Obecnie liczba uczniów tej placówki to 539 dzieci. Pracują tam 73 osoby. Infrastruktura sportowa Zespołu Szkół nr 4 w składa się tylko z małej sali sportowej i boiska asfaltowego. Dlatego chcemy ulokować tam nową halę. Dzięki dotacji z od Ministra Sportu i Turystyki ta inwestycja stała się realna – informuje Roman Rynkowski, zastępca Prezydenta Suwałk.

Dzięki przyznanej dotacji Miasto przystąpi do opracowania dokumentacji technicznej, a następnie w wyniku ogłoszonego przetargu do rozbiórki istniejącego boiska i budowy nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu o wymiarach pola gry 20 m x 40 m z lekkim zadaszeniem łukowym do 800 m2 o konstrukcji samonośnej i wysokości nad polem gry 8 m.

Obiekt wyposażony zostanie w instalację elektryczną i oświetlenie wewnętrzne z oprawami LED, instalację fotowoltaiczną, instalację grzewczą zasilaną paliwem gazowym oraz instalację wentylacji i klimatyzacji. Zostanie wykonane zaplecze sanitarno-szatniowe o powierzchni ponad 100m2.

Obiekt wyposażony zostanie w mobilną strzelnicę laserową (wirtualną) na min. 4 stanowiska strzeleckie. Do obiektu zostanie zakupione wyposażenie sportowe.

19
Maj