Aktualności

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"

Od poniedziałku (18 września 2023 r.) przez najbliższe 10 tygodni blisko 400 uczniów klas III ze Szkoły Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach, Szkoły Podstawowa nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach, Szkoły Podstawowa nr 10  z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach, a także Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach Szkoły Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach rozpoczęło bezpłatną naukę pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.

Program powszechnej nauki pływania jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, a Operatorem Wojewódzkim jest Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. Uczniowie klas III pozostałych szkół podstawowych wezmą udział w nauce pływania w II semestrze roku szkolnego 2023/2024.

Główne cele programu:
· upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
· nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
· profilaktyka wad postawy,
· zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
· stworzenie warunków do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej (pływalnie),
· wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
· edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów

18
Wrzesień