Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 23-28 lutego 2015r.

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości - aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej.

W tym roku w dniach 23-28lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 20:00

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Jednocześnie przypominamy, iż pomoc ofiarom przestępstw udzielana jest przez Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach przez cały rok!

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia:
 pomoc prawną,
 pomoc psychologiczną,
 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przez mediację,
 pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym,
 pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej,
 pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą
i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy,
 pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują
9 punktów wsparcia:
1. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
www.pryzmat.org.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
Psycholog –wtorek: 16.00-20.00, czwartek 16.00-20.00,
Prawnik – wtorek: 14.00–18.00, środa: 14.00–18.00
Mediator- pomoc udzielana będzie po wcześniejszym umówieniu się.
Prawnik i psycholog przyjmować będą również w soboty, po wcześniejszym umówieniu się.

2. FILIA W AUGUSTOWIE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1
tel. 87 644 54 30
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- poniedziałek 14.00-18.00
Prawnik- poniedziałek 14.00-18.00

3. FILIA W SEJNACH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34
tel. 87 517 34 15
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- czwartek 14.00-18.00
Prawnik- czwartek 14.00-18.00

4. FILIA W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
tel./fax. 85 732 82 20
e-mail: centrum@um.bialystok.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – poniedziałek: 15.00-19.00,
środa: 15.00-19.00,
sobota: 08.00–10.00
Prawnik – poniedziałek: 14.0018.00,
wtorek: 14.00–18.00, środa: 15.00–19.00

5. FILIA W SOKÓŁCE
Gminny Punkt Pomocy Rodzinie w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Plac Kościuszki 26
tel. 784 750 896
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- wtorek: 16.00-20.00
Prawnik- czwartek: 14.00-18.00

6. FILIA W ŁOMŻY
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym EDUKATOR
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 29a
tel./fax: 86 215 04 63
e-mail: biuro@sosedukator.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – wtorek: 14.00–14.00,
czwartek: 14.00–18.00
Prawnik – wtorek: 14.00–18.00,
czwartek: 14.00–18.00
I i III sobota każdego miesiąca: 8.00

7. FILIA W KOLNIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
18-500 Kolno, ul. Sienkiewicza 5
Tel. 86 278 26 31
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- piątek: 14.00-18.00
Prawnik- piątek 14.00-18.00

8. FILIA W ZAMBROWIE
Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Ostoja”
18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
Tel. 86 271 00 72
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog- środa 14.00-18.00
Prawnik- środa 14.00-18.00

9. FILIA W HAJNÓWCE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
tel. 85 682 20 11
e-mail: mops-hajnowka@home.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – wtorek: 15.00-19.00
Prawnik – wtorek: 14.00-18.00,
czwartek:14.00-18.00
Załączniki:

Grafik_dyżurów_funkcjonariuszy_Policji_2015_Podlaskie

 Harmonogram dyżurów specjalistów w woj. podlaskim 2015

Plakat - harmonogram Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w Suwałkach

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw w województwie podlaskim - plakat

plakat-Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ulotka Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ulotka Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

23
Luty