Aktualności

Dofinansowanie na unijne projekty

Miasto Suwałki oraz suwalski PWIK otrzymają dofinansowanie na 4 projekty, które zostały zgłoszone do Programu Transgranicznego Polska – Litwa. Nowe tereny rekreacyjne, zajęcia sportowe, sprzęt komunalny oraz modernizacja urządzeń wodociągowych. W sumie do Miasta Suwałki trafi blisko 1.000.000 Euro.

- Wraz z naszymi partnerami z Litwy przygotowaliśmy wnioski do Programu Transgranicznego Polska Litwa. Cieszę się, że zakwalifikowały się one do realizacji. Wieloletnia współpraca z sąsiadami z Litwy przyniesie kolejne wymierne efekty dla naszych mieszkańców – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

Jakie to będą projekty?

 • „Poprawa stanu zielonej infrastruktury na obszarach miejskich w regionie transgranicznym”

Projekt zakłada m. in.:
 • stworzenie Ogrodu Sensorycznego na bulwarach, nad rzeką Czarna Hańcza w Suwałkach,
 • zajęcia sensoryczne i warsztaty ekologiczne dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach,
 • szkolenia dla pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach dot. zmian klimatu, diagnostyki i inspekcji drzew,
 • zakup sprzętu do pielęgnacji ogrodu: ciągnika rolniczego i kosiarki samojezdnej.

 Kwota dofinansowania dla Miasta Suwałki to: 410 390,46 EUR
 
 • „Green Minded Cooperation”

Planowane działania to m.in.:
 • zakup samochodu elektrycznego do odbioru śmieci z ulicznych koszy miejskich
 • założenie zamków elektronicznych do 6 wiat śmietnikowych

 Kwota dofinansowania dla Miasta Suwałki: 104 741,31 EUR
 
 • „Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza”

W ramach projektu zostanie zorganizowany obóz bokserski i 4 imprezy biegowe dla dzieci i dorosłych (wiosna, lato, jesień, zima), otwarte treningi biegowe dla mieszkańców, konsultacje trenerskie, dietetyczne, kursy trenerskie. Projekt przewiduje, że zostanie kupiony sprzęt sportowy m.in. sekcja bokserska: ring treningowy, worki treningowe, stroje sportowe, rowery spinningowe, urządzenia do mierzenia podstawowych parametrów ciała, waga analityczna oraz sprzęt do biegania: sprzęt do elektronicznego pomiaru czasu, obuwie do biegania, oznakowanie tras biegowych.

Kwota dofinansowania dla Miasta Suwałki: 105 291,00 EUR
 
 • Wzmacnianie współpracy pomiędzy krajami i podejmowanie wspólnych działań na rzecz ograniczania zanieczyszczeń środowiska oraz wdrażanie działań zapobiegawczych na rzecz ochrony środowiska

W ramach projektu PWiK zrealizuje m.in.:                                        
 • doposażenie laboratorium spółki poprzez zakup różnego rodzaju urządzeń do badania ścieków etc.,
 • modernizację stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków dla pojazdów dowożących ścieki
 • modernizację systemu sterowania procesami oczyszczania ścieków

Kwota dofinansowania dla PWIK:: 374 427,89 euro

29
Wrzesień